„Jedinou mezioborovou medicínou je klinická farmakologie a budoucnost patří personalizované medicíně.“

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

Vedoucí oddělení klinické farmakologie I. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice - Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

MUDr. Zoltán Paluch